Тренінг «Ефективна команда»

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Співробітники компанії 

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

Покращити якість командної взаємодії

Розвинути поведінкову гнучкість

ТРИВАЛІСТЬ:

2 дні (16 годин)

ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО ПІДХОДУ

70%\30% - співвідношення практика\теорія

Висновки учасників та теоретичне обґрунтування рекомендацій формуються на основі проявів у бізнес іграх, демонстраційних експериментах, опрацюванні кейсів.

Структуровані дискусії, робота в малих групах сприяє залученню кожного учасника.

Ефективна командна взаємодія

Демонстративна командна ділова гра: діагностика сильних сторін команди та дельт розвитку

7 характеристик високоефективної  команди:

 

Відкрита комунікація

Спільні цілі і цінності

Позитивна налаштованість

Атмосфера визнання і поваги

Внутрішня енергія (empowerment)

Досягнення результату при оптимальної продуктивності

 

Симптоми неефективною команди: низька продуктивність, заплутаність у визначенні ролей і відповідальності, недотримання термінів та невиконання задач, внутрішні конфлікти тощо.

Ситуативне лідерство для досягнення необхідного команді результату

Проактивний і реактивний підхід. Аналіз обмежують установок

 

Гармонійні комунікації в команді

Гармонійні комунікації в команді: узгодженість, залучення колег в пошук оптимального рішення, «я-висловлювання», збалансований фідбек

Емоційний банківський рахунок команди (по С. Кові)

Стилі комунікації - конструктивні і деструктивні:

 

пасивність

агресивність

асертивність

 

Техніки регуляції емоційної напруги в комунікації (За О. Сидоренко).

Техніки управління своїми емоціями: принципи емоційної компетентності для побудови ефективної комунікації

Тріада: Почуття, Думки, Дії, - що керує нами, а на що впливаємо ми.