Організаційний коучинг

ЯК ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?

1.Приймаєте рішення щодо актуальності організаційного коучингу для вашого бізнесу \ структурного підрозділу

2.Телефонуєте / пишете нам

3. На першій зустрічі окреслимо запит, сформулюємо цілітаокреслимо задачі,

обговоримо найбільш ефективні формами взаємодіє для реалізації проекту, визначимо зони відповідальності

4.Починаємо регулярну спільну роботу згідно плану, контролюємо динаміку змін, досягаємо результату

Організаційний коучинг - одна з дієвих сучасних технологій, що сприяє підвищенню ефективності бізнесу шляхом виявлення та розвитку внутрішнього потенціалу всієї команди Ко і вирішення проблем найбільш ефективним способом. У центрі уваги компанія в цілому: її цілі, стратегія розвитку, актуальні завдання, ефективність роботи, бізнес процеси, системи управління, атмосфера взаємодії тощо.

В яких ситуаціях коучинг актуальний для організації?

Коли немає однозначного рішення, до прикладу: в ситуаціях розробки стратегії \ перспектив \ бачення, якісної реалізації змін, організаційних перетворень, прийняття рішень в умовах невизначеності, розробки інноваційних проектів \ продуктів, налагодження ефективної крос функціональної взаємодії, підвищення залученості персоналу тощо

Програма організаційного коучингу розробляється індивідуально «під компанію» з першими особами компанії і зіставляється з п'ятьма фокусами уваги: ​​Awarenes - Усвідомлення (розуміння необхідності змін, усвідомлення їх важливості), Desire - Бажання (намір братиучасть і підтримувати зміни), Knowledge - Знання (побудова детального плану по запуску змін), Ability - Здатність (оволодіння навичками, необхідними для реалізації нового статус-кво), Reinforcement - Посилення (забезпечення підтримки змін і збереження нового статус-кво)