Кліентсервіс і продажі в клініці

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Співробітники клініки 

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

Підвищити ефективність комунікацій з клієнтом

Розвинути комунікативну гнучкість

Відпрацювати на практиці техніки клієнторієнтованої комунікації та ефективних продаж

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК РЕСУРС

Визначення особистої стратегії в продажах: знаю, роблю, хочу

Очікування клієнтів клініки. Продажі через клієнторієнтованість

Ставлення до продажу: розвиваючі та обмежують установки.

Профілактика професійного вигорання: як зберігати ефективність день у день 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДАЖ У ВЗАЄМОДІЇ З ПАЦІЄНТАМИ

Продажі в клініці = турбота про пацієнта

Поняття проактивності. Проактивна\реактивна поведінка

Ефективна комунікація: встановлення контакту, активне слухання, ефективні питання

Мова рішень, переваг, вигоди.

Інструменти переконання (обґрунтованість, довіра авторитетам, послідовність тощо)

РАБОТА З СУМНІВАМИ/ЗАПЕРЕЧЕННЯМИ

Два рівня комунікації: емоції і логіка.

Прийоми роботи з критикою і «незручними» запитаннями. Тактика маневру О. Македонського

Комунікативні прийоми зниження негативу (по Е. Сидоренко):

 - Підкреслення значущості

 - Підкреслення спільності

 - Вербалізація почуттів

Допомога Клієнту в прийнятті рішення. Фіксування домовленостей. Стратегія відчинених дверей