Мистецтво володіння голосом

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Ті, хто бажає покращити комунікаційні навики, зокрема ефективність впливу голосом

ЦІЛИ ТРЕНІНГУ:

Підвищити ефективність комунікацій

Вивчити інструменти розвитку голосових характеристик

Відпрацювати на практиці голосову підстройку враховуючи мету комунікації і тип співрозмовника

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ

2 дні (16 чгодин)

ЗАКОНИ СПРИЙНЯТТЯ. ЗНАТИ, ЩОБ УПРАВЛЯТИ

Компоненти комунікації: вербальна, невербальна, паравербальна.

Конгруентність голосу: що ми говоримо співпадає з тим, як ми говоримо.

Формула КАДЕ: як визначити тип співбесідника на етапі встановлення контакту

Діагностика своїх голосових параметрів: як я сприймаю, як сприймають інші

Техніка «4 тони голосу» 

ВПЛИВ ГОЛОСУ НА СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Впевнене, невпевнене та агресивне звучання: ознаки

Інструменти звучання: дихання, висота, тембр, темп, інтонація, дикція

Голосовий «фітнес» (комплекс інструментів з розвитку характеристик голосу: постановка дихання, вправи з розвитку звучання, артикуляції)

інструменти як знімати напругу голосового апарату 

МОДУЛЯЦІЯ ГОЛОСУ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Гнучкість голосових характеристик впродовж розмови (ціль: встановити контакт, зацікавити, залучити, переконати тощо)

Управління голосом в складних конфліктних комунікаціях

Практикум голосової підстройки