Продуктивні бізнес комунікації

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Працівники компанії

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ

Підвищити комунікативну компетентність і гнучкість

Розширити спектр інструментів переконання і впливу

Посилити навички win-win комунікації з партнерами та клієнтами

 

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

ФУНДАМЕНТ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЇ

Матриця власної бізнес ефективності при взаємодії з внутрішніми і зовнішніми клієнтами

Бар'єри в спілкуванні: інтелектуальні, моральні, рольові, емоційні, особистісні

Стилі ділової поведінки, формула КАДЕ: індикатори прояву і способи ефективного підстроювання під партнера

SW аналіз комунікації з внутрішнім і зовнішнім клієнтом

Узгоджені правила комунікації продуктивної команди

ПРАКТИКУМ УПРАВЛІННЯ ДІАЛОГОМ

Активне і пасивне слухання: як слухати, з метою зрозуміти

Два рівня комунікації: емоції і логіка. Фрази і слова каталізатори конфліктів

Аргументація своєї позиції (фундаментальний метод, метод подвійної аргументації, метод умовної згоди)

Прийоми структурування інформації: правило рамки, правило ланцюга

Коригування дій. Поділ фактів від оціночних суджень. Модель конструктивного зворотного зв'язку

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ І ПЕРЕКОНАННЯ

Моделі комунікації: пасивність, агресивність, ассертивность

Техніки зниження емоційної напруги в бесідах

Як працювати з командою в період постійних змін, формула зниження опору