Результативний комунікатор

«... Між тим, що я думаю, тим, що я хочу сказати, тим, що, як мені здається, я говорю, тим, що я говорю, і тим, що ви хочете почути, і тим, що, як вам здається, ви чуєте, що ви хочете зрозуміти, тим, що ви розумієте, варто десять варіантів виникнення нерозуміння, але все-таки давайте спробуємо .... »

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Працівники компанії 

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ

Підвищити комунікативну компетентність і гнучкість

Розширити спектр інструментів переконання та впливу

Посилити навички win-win комунікації з партнерами та клієнтами

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОЇ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЇ

Цілі комунікації. Рамка проблеми та рамка результату

Установки, які можуть заважати досягти win-win результату

Бар'єри в комунікації: інтелектуальні, моральні, рольові, емоційні, особистісні, бар'єри установок

Стилі комунікації: деструктивні та конструктивні: пасивність, агресивність, асертивність

Стилі ділової поведінки: Командир Аналітик Емоційний, Доброзичливий, - індикатори прояву та способи ефективного підстроювання до партнера\клієнта

НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ КОМУНІКАЦІЇ. ПРИЙОМИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Конгруентність метаповідомлень: що й як ми транслюємо про себе, про співрозмовника, про предмет розмови (словом, тілом, голосом)

«Голосовий фітнес»: комплекс вправ для розвитку гнучкості голосових характеристик (дихання, тон, тембр, чіткість, інтонація, темп)

Техніка 4 тони голосу (голос Друга, Воїна, Мудреця, Візіонера)

Поза. Рухи. Жести: відкритість, завершеність, широта, симетричність.

Способи зниження напруги. Управління своєю енергією

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ І ПЕРЕКОНАННЯ

Техніки аргументації (фундаментальний метод, метод подвійної аргументації, метод умовної згоди). Баланс логічності та емоційності

Коло аргументів: аргументація до міжособистісних відносин, до економічних, юридичних аспектів, до об'єктивних фактів, до морально-етичних цінностей

Прийоми зниження опору (підкреслення значущості, підкреслення спільності, вербалізація потреб \ очікувань \ емоцій)

Маніпуляції в комунікаціях: індикатори маніпулятивного впливу, способи протидії