Тренерська майстерність

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

внутрішні тренери

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

Оволодіти спеціальними тренерськими технологіями для розробки і проведення тренінгів

Позначити свої сильні сторони, визначити та посилити зони розвитку, як тренера

Підвищити якість розробки та  проведення тренінгів

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГА:

3 дні (24  години) + супервізія

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТРЕНІНГУ

Тренерські компетенції. Парус особистої тренерської ефективності. Самодіагностика, визначення векторів розвитку

Аналіз потреб у навчанні (способи діагностики, тренінгові та нетренінгові рішення).

Тренінг як формат навчання. Постановка цілей і завдань для навчання: знання, навички, установки

Структура тренінгової програми. Цикл Колба. Процес формування навичок

Інформаційне наповнення тренінгу. Підходи до створення моделі програми

Методи роботи в тренінгу: «конус досвіду» Е. Дейла, ефективність методів навчання: міні-лекція; дискусія; мозковий штурм; рольова гра; сase-study; відео \ -аудіо аналіз;

Оптимальне використання різних методів роботи у тренінгу для досягнення максимального результату.

Інструкції до практичних методів роботи. Як ефективно поставити задачу групі. Грамотний деролінг.

Зворотній зв'язок як інструмент навчання. Правила ЗЗ: тренер-учаснику, збір ЗЗ від групи.

Модель оцінки ефективності навчання Д. Киркпатріка

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ

Актуалізація та мотивація (назріла необхідність; життєвий досвід, практична спрямованість, потреба в самостійності)

Стадії динаміки в групі. Профілактика виникнення «важких» учасників, групової пасивності чи групового опору.

Первинний і вторинний опір. Важкі учасники: типи й способи роботи

Прийоми залучення учасників: контрастні подразники, криголами, айсбрейкери

Невербальні засоби тренера: візуальний контакт, жести, 4 тони голосу тренера.