Адвокація – громадська участь у формуванні та реалізації державної політики (POLICY)

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

громадські активісти та організації, які впливають або хочуть впливати на формування та реалізацію політики (policy)

 

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

сформувати результативну кампанію громадської адвокації

налагодити ефективну роботу коаліції, яка реалізує адвокасі-кампанію

навчити простим інструментам профілактики емоційного вигорання команди

 

ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО ПІДХОДУ

лайфхаки від експертів, які успішно провели десятки успішних адвокаційних кампаній як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях

мінімум теорії – максимум практики

активна командна робота

«живий» і гнучкий план адвокасі-кампанії з чітко окресленими цілями, задачами, мішенню, планом реалізації та індикаторами успішності

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

АДВОКАЦІЯ

 • що таке адвокація та чим вона відрізняється від лобізму
 • процес здійснення політики (на регіональному та всеукраїнському рівнях) та адвокація
 • умови успішної адвокації: lifehacks
 • формування чіткого бачення змін, які мають відбутися

 

АДВОКАЦІЙНА КАМПАНІЯ

 • етапи стратегічного планування адвокаційної кампанії
 • визначення мети та завдань кампанії
 • аналіз «ігрового поля» кампанії
 • розробка стратегічного плану адвокаційної кампанії: інструмент «дев’ять питань»
 • оцінка ресурсів кампанії
 • індикатори успішності адвокаційної кампанії
 • способи подолання перешкод та ризиків під час реалізації кампаній з адвокації
 • акції прямої дії

 

КОМАНДА

 • що є для Вас стимулом участі в адвокації
 • побудова коаліції та взаємодія з партнерами
 • принципи, правила та процедури роботи коаліції
 • профілактика емоційного вигорання команди

 

КОМУНІКАЦІЯ В АДВОКАЦІЇ

 • формування лінійки лояльності
 • створення інформаційних приводів
 • переваги та ризики застосування медіа та соціальних мереж під час реалізації адвокаційної кампанії
 • комунікаційний план адвокасі-кампанії