Бізнес ефективність ТОП команди

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Керівники ТОП команди

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

Відпрацювати управлінські навички

Розвинути поведінкову гнучкість

Визначити особисті вектори розвитку

Посилити якість командної взаємодії

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

 2 дні (16 годин)

ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО ПІДХОДУ: 

це не затишний тренінг, в якому можна годинами дивитися в телефон і чекати кава-пауз, це тренінг-інтенсив, зі спільним активним опрацюванням проблемних зон

тільки практичні кейси, без сухої теорії

це чесний зворотній зв'язок «як є» учасникам після кожної групової активності й індивідуальних завдань

Leadership skills: системний підхід

Виклики сучасного управлінця: Vuca контекст, трансформація лідерського підходу в складному бізнес середовищі

Парус персонального лідерства: самодіагностика, визначення векторів посилення.

Фрейми управлінського мислення, що обмежують установки. Технології рефрейминга. Прикладне «out the box thinking»

SW аналіз бізнес процесів (обговорюємо заздалегідь) очима ТОП команди

Формування спільного бачення стратегії розвитку: розумію-поділяю-транслюю команді куди йдемо

Розширення особистої зони впливу. Командна відповідальність і залученість.

Management up як ознака управлінської зрілості. Кейс «VASA»

Управлінське завдання ≠ управлінська проблема: пошук причин або прийняття відповідальності. Умови та принципи ефективної рестроспектіви.

Принцип Оз: досягнення результатів через персональну й організаційну відповідальність

Relationship management

Ключові фактори ефективної бізнес комунікації. Комунікативні пороки та чесноти (по П. Ленсіоні)

Рівні командної комунікації

Огляд інструментів зворотного зв'язку в команді: Stop-Continue-Start; FeedForward, Face2Face зворотній зв'язок

Принципи та техніки ассертивної поведінки та комунікації.

Win-win-win підхід у внутрішніх переговорах. Інструменти екологічного впливу.

Узгоджені правила комунікації продуктивної ТОП-менеджерської команди.