Фінанси для нефінансистів

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Керівники нефінансових підрозділів компаній, ключові співробітники, підприємці та власники бізнесів, інвестори

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

Дати загальне розуміння фінансової картини роботи компанії,

знання основної фінансової термінології,

принципів складання фінансових звітів і розрахунку фінансових показників

ПІСЛЯ ТРЕНІНГУ ВИ ЗМОЖЕТЕ

Говорити з бухгалтерами та фінансистами «на одній мові»

Швидко знаходити потрібну інформацію в фінансових документах

«Читати» фінансові звіти

Обґрунтовувати управлінські рішення з фінансової точки зору

Краще розуміти фінансові показники роботи компанії

Бачити свою роль (роль свого підрозділу) в досягненні цілей всієї компанії

Більш ефективно планувати і контролювати діяльність свого підрозділу

ПЕРЕВАГИ ТРЕНІНГУ:

Простота викладання матеріалу

Весь матеріал дається в інтерактивній формі в постійному діалозі з учасниками. Велика кількість практичних прикладів, кейсів і завдань дозволяють відразу закріпити отримані знання.

Об'ємний робочий зошит

Кожен учасник отримує робочий зошит на 60 сторінок, який містить всю інформацію тренінгу та додаткові матеріали.

Робота в малій групі

Невелика кількість учасників (до 10 осіб) дозволяє глибоко опрацювати матеріал і кожному отримати відповіді на свої питання

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

 

СУТНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова структура підприємства

Управлінські рішення в області фінансів: в чому повинен розбиратися керівник 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Управлінський і фінансовий облік на підприємстві

Основні форми звітності та принципи їх складання

Баланс або як зрозуміти фінансовий стан підприємства на сьогодні

Звіт про фінансові результати (P&L): валовий, операційний, маржинальна, чистий прибуток. В чому різниця?

Чому прибуток є, а грошей немає? Вивчаємо касовий метод і метод нарахування.

Що таке технічне банкрутство або навіщо потрібен Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow)

Взаємозв'язок всіх форм або тривимірне зображення бізнесу 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК БАЗА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Експрес-діагностика фінансового стану підприємства

Основні фінансові коефіцієнти

Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства

Короткострокова й довгострокова ліквідність підприємства

Операційний і фінансовий цикли або скільки нам потрібно живих грошей?

Чи варто використовувати кредитні кошти в бізнесі? Фінансовий важіль (leverage) як індикатор фінансової стійкості підприємства

Факторний аналіз. Піраміда Дюпона 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

Підвищуємо продажі або скорочуємо витрати: що вигідніше?

Калькуляція собівартості одиниці продукції. Прямі та накладні витрати. Методи розподілу накладних витрат.

Продажі збільшилися на 10%, на скільки збільшиться прибуток? Вивчаємо зв'язок витрат, обсягу продажів і прибутку (CVP-аналіз)

Постійні та змінні витрати. Прийняття рішень на основі розрахунку точки беззбитковості

Поняття маржинального доходу. Маржинальний і приростний аналіз для швидкого прийняття рішень.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

Планування як важлива функція менеджменту компанії. Ієрархія планів на підприємстві

Алгоритм складання бюджету.

Моделювання та прогнозування діяльності за допомогою Excel

Практичні засади впровадження системи бюджетування та складання операційних і фінансових бюджетів

Стратегія компанії та стратегічне планування і приростний аналіз для швидкого прийняття рішень. 

 

Бізнес тренер: Тетяна Дорошенко,

Консультант, кандидат економічних наук

до 2005 року - викладач КНУ ім. Т.Шевченка, кафедра Фінансів

з 2005 року бізнес - тренер і консультант в різних сферах бізнесу: телекомунікаційний ринок, банківська сфера, виробничі підприємства

12 років практики в сфері управлінського обліку, корпоративних фінансів, оподаткування, оптимізації бізнес-процесів.

• Європейський сертифікат бізнес компетентності (EBC * L)

• Сертифікат Інституту фінансових бухгалтерів (IFA, Великобританія)

• Автор книг і навчальних програм в області корпоративних фінансів, фінансів для нефінансистів

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ В КОМПАНІЯХ:

Київстар, DC "Electrolux LLC», ПАТ «Київський вітамінний завод», LLC "SEBN-UA", Isaak Pintosevich Systems (IPS), ТОВ «ДКП Фармацевтична фабрика», Universal Bank, Business Education Alliance, Корпорація Logos (Дніпропетровськ), RBK Bank (Казахстан), АТ «Аралтуз» (Казахстан), АТ «Бахус» (Казахстан), Playtini (IT), ПАТ "Дім марочних коньяків" Таврія "(Нова Каховка) та ін.