Мотивація команди

Метод батога і пряника вже не працює. Мотив = стимул і якщо це правило не дотримано, то навіть найбільші бюджети, але витрачені «нема на те», не приведуть до бажаного результату. Розуміння керівником, чим керуються співробітники - це як наявність карти і компаса для капітана корабля.

 ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Керівники, супервізори, менеджери по персоналу

РЕЗУЛЬТАТ ТРЕНІНГУ:

знання теорії та оцінки мотивації;

вміння визначати мотиватори і пов'язувати їх з стимулами;

розуміння як використовувати інструменти мотивації для ефективного управління

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ: 

1 день (8 годин)

Концептуальні засади мотивації

Управлінські підходи до мотивації персоналу.

Базові поняття: потреба, мотив, стимул, внутрішня і зовнішня мотивація.

Оцінка рівня мотивації співробітників: ставлення, дії, продуктивність.

Цінності і мотивація поколінь Х, Y, Z. Як ці відмінності ефективно застосовувати при роботі з персоналом.

Технології визначення мотивації

Використання метапрограм для визначення мотивації: досягнення-уникнення, процес-результат, процедури-можливості, зміст-оточення, одинак-командний гравець-менеджер.

Практикум зі складання індивідуальної карти мотивації співробітника. Способи коригування карти мотивації співробітника при кар'єрному зростанні або зміни позиції в компанії.

Типи трудової мотивації. Як розпізнати тригери і скорегувати управлінський підхід.

Що необхідно знати керівнику, щоб мінімізувати помилки мотивації.

Мотивуюче лідерство

Стилі управління залежно від рівня зрілості співробітника.

Алгоритм мотивуючої постановки завдання і зворотнього зв'язку.

Мотивація і можливості. Інструменти роботи з демотивованими співробітниками.

Способи нематеріальної мотивації. Кращі практики. Алгоритм створення нових рішень.