Навички ефективного управління

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Керівники різних підрозділів

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

Визначити особисті вектори розвитку, посилити компетентність в технологіях управління

Відпрацювати управлінські навички

Розвинути поведінкову гнучкість

ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО ПІДХОДУ

це не затишний тренінг, в якому можна годинами дивитися в телефон і чекати кава-пауз, це тренінг-інтенсив, зі спільноим активним опрацюванням проблемних зон

максимум практичних кейсів, мінімум теорії

це чесний зворотній зв'язок «як є» учасникам після кожної групової активності, та індивідуальних завдань

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Компетенції керівника: поведінкові індикатори, самодіагностика, вектори розвитку

Управлінський цикл і карта діяльності

Критерії ефективної мети. Технологічність в управлінні за цілями

Види контролю, технологія контролю бізнес-процесів, як уникнути вакууму відповідальності

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ

Основні види і методи планування

Розстановка пріоритетів, резервування часу

"Поглиначі" робочого часу

Тактика делегування, пастка «подвійного делегування»

Практичні рекомендації по успішному плануванню, щоб «не залипати» в операційній системі і мікроменеджменті

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Конструктивний зворотній зв'язок своїм підлеглим і своєму керівнику

6 крокова модель розвиваючої бесіди

Установки на високий результат і прийняття персональної відповідальності

Рефреймінг як інструмент зміни ставлення до процесів, змін: рамка проблеми - рамка результату

МОТИВАЦІЯ І РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИКІВ

Сутність мотивування: батіг чи пряник, мотивація або стимуляція?

Інструменти щодо задоволення нематеріальної мотивації персоналу: чому співробітники "гаснуть"? Чим мотивувати "зірку"?

Практикум по визначенню мотиваторів

Способи формування у співробітників почуття прихильності і глибокої залученості в процес роботи, виконання планів