Стратегічне планування НУО

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

менеджмент та команда громадської організації

 

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ:

проаналізувати успіхи та невдачі у реалізації попереднього стратегічного плану

актуалізувати мрію, цінності, місію, стратегічні напрямки діяльності, цільові групи, з якими працює організації та особливості комунікації з ними

сформувати фандрейзинговий план

окреслити карту партнерів / конкурентів

 

ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО ПІДХОДУ

це тренінг-правда про роботу громадської організації з детальним аналізом минулих успіхів і ареалів для розвитку

активна командна робота

«жива» стратегія, яка дозволить організації стати успішною

обов’язковий консультативний супровід по впровадженню стратегії в діяльність організації

 

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  • оцінка результативності виконання попереднього стратегічного плану
  • чесні відповіді командою організації на запитання: Чого ми хочемо? Де ми зараз знаходимося? Що ми вміємо робити особливо добре? В чому ми особливі і не схожі на інших? Що могло би бути зроблено краще? Що б ми змінили у майбутньому? Який наш шлях розвитку?
  • аналіз середовища, в якому працює організація: партнери і конкуренти, цільова аудиторія і бенефіціари
  • оновлення внутрішньої і зовнішньої комунікації
  • опис шляхів залучення ресурсів для реалізації стратегії
  • індикатори успішності виконання стратегії
  • повністю сформований текст Стратегії роботи громадської організації на 3 – 5 років

 

КОМАНДА 

  • внутрішньоорганізаційні цілі і задачі
  • органіграма
  • розвиток професійного рівня кожного – запорука успіху всіх