Управління проектами

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Керівники підприємств, менеджери середньої ланки

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Учасники отримають базові знання з управління проектами відповідно до методології PMI

 Зможуть відрізняти проекти від процесів, програм, портфелів

Отримають інформацію про ключові компетенції керівника проектів та практичні рекомендації щодо їх розвитку

Ознайомляться з різновидами Проектних Офісів

На прикладі особистого проекту зможуть створити статут проекту, ієрархічну структуру робіт і план-графік проекту

Ознайомляться з базовою функціональністю TeamGantt

 

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Що таке Проект?

Учасники проектів. Їх ролі, повноваження  та відповідальність

Ключові компетенції керівника проектів

Особливості управління проектами в залежності від їх типів

5 стадій проекту

 

ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ

Описуємо прогнозні результати виконання проекту

Складаємо список всіх майбутніх робіт

Оцінюємо необхідність глибини розробки проекту

Визначаємо свою роль у проекті й обов'язки членів проектної команди

Формуємо графік виконання робіт

Описуємо всі витрати: від задіяних співробітників і до IT структури

Визначаємо базові припущення

Визначаємо можливі ризики та релевантне реагування на них

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Опис цілей за методикою SMART

Фінальне затвердження складу учасників проекту

Затвердження плану робіт проекту

Формування проектної команди

Створення алгоритму та процедур спільної роботи

Встановлення системи контролю робіт

Встановлення розпорядку робочих зустрічей

Встановлення директив проекту

Оголошення про початок робіт

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

Операційне виконання запланованих робіт

Формування очікувань зацікавлених сторін

Взаємодія проектної команди

Внутрішні комунікації проекту та їх структура

Управління ризиками

Управління змінами

Знайомство з TeamGantt

 

МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ПРОЕКТУ

Виявлення проблем і способи реагування на них

Зміна постановки завдань, графіка робіт і розподілу ресурсів

Підтримка всередині командних комунікацій на ефективному рівні

Можливості використання TeamGantt «людською мовою»

 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ

Планування завершення проекту

Умови закінчення проекту

Адміністративні заходи завершальної стадії

Орієнтація команди на успішне завершення

Інформування про успішне завершення проекту

Головні складові успішного проекту

Практичні приклади проектів в TeamGantt