Управління змінами

«Щасливий не той, у кого немає проблем, а той, хто вміє їх вирішувати» Н. Пезешкіан

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Керівники різних підрозділів 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Учасники будуть розуміти сутність процесу організаційних змін

Зможуть поетапно розробляти план дій щодо впровадження процесу змін

Будуть знати, як долати опір в процесі змін

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ:

2 дні (16 годин)

ПРИРОДА ЗМІН

Зміни навколо нас

Характеристики індивідуального підходу до змін

Захисні механізми особистості

Каталізатори змін

Як правильно впроваджувати зміни

Кейс: Фатум корабля «Vaza» 

ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Етапи розвитку організації. Типи організаційної культури

Планові та позапланові зміни

Кейс компанії «Кодак»

Діагностика потреби компанії в змінах

Агенти змін

Реалізація змін у світових компаніях 

РОЗРОБКА

Підготовка змін

Узгодження цінностей і стратегії компанії з планованими змінами.

Кейс компанії «Zara»

Спрямованість і залучення вищого менеджменту

Створення мотиваційного середовища

Покрокове планування та реалізація змін. Тимчасові, фінансові та людські ресурси.

Система ефективного навчання

Підтримка змін

СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА, ЩО МОТИВУЄ ДО ЗМІН

Причини опору змінам

Формула зниження опору до змін

Залучення персоналу в процес планування та реалізації нового

Комунікація та внутрішній піар майбутніх змін

Кейс «Впровадження стандартів роботи персоналу»